1936 in spagnolo

Mil novecientos treinta y seis

Come si dice

Il numero 1936, mille­nove­cento­trenta­sei in Italiano, in Spagnolo si dice mil novecientos treinta y seis.

Ordinale

Il numero ordinale 1936° in spagnolo si dice milésimo noningentésimo trigésimo sexto.